Meet The Team:

Animesh

Animesh Dutta

Convener


Ankan

Ankan Chattopadhyay

Convener


Bikash

Bikash Prajapati

Convener


E-CELL MembersAbir Bhattacharya

Adarsha Karmakar

Adrish Datta

Aniket Mondal

Arghya Haldar

Arijit Roychaudhury

Biswajeet Sah

Debottam Mazumder

Deepsubhra Sarkar

Dibyajyoti Ghosh

Eshika Agarwal

Mudit Rustagi

Partha Pratim Mandal

Pushkal Guha Choudhury

Praveen Mishra

Ritapravo Sarker

Saptarshi Ghosh

Sanghamitra Biswas

Saurabh Bhattacharya

Saurabh Pandey

Sayan Seth

Shubham Kumar

Sohini Ghosh

Sovanjyoti Roy

Subrata Kundu

Sumit Chakraborty

Suvro Mukherjee

E-CELL Interns


Abhinandan Bose

Abhishek Bose

Abhishek Dutta

Akash Agarwal

Aniket Saha

Animesh Dinda

Anjishnu Roy

Apurba Banerjee

Arijit Goswami

Arkadeb Dutta

Arkajit Choudhury

Ashish Choudhary

Atrayee Saha

Ayndrila Ghosh

Debargha Saha

Devsmita Mukherjee

Gourav Kumar Kundu

Kaushikee Banerjee

Kishalay Ray

Koumudi Ranjan Mandal

Meenakshi Karn

Oman Ansari

Parna Mondal

Pratik Lath

Pravash Jha

Preet Samanta

Rohan Pal

Rounak Kirtania

Sandhya Mondal

Sarthak Mazumder

Shubhajit Sarkar

Snehashish Kalamkar

Soham Karmakar

Sohini Banerjee

Sougata Paul

Subhadeep Bose

Subham Lohar

Shubhangi Dey

Sudip Das

Swapnil Kishore

Swarnendu Chakraborty